In Almere willen we graag dat de Almeerse kinderen en jongeren gezond leven. Daarbij kijken we naar fysieke gezondheid en mentale gezondheid. Een gezonde leefstijl vergroot de kansen van Almeerders op sociaal en economisch vlak. 

Er is onderzoek gedaan naar de zorgvraag bij de jeugd in 2030 en dat laat zien dat er een aantal onderwerpen is dat speciale aandacht vraagt. Daarbij springen overgewicht, het veel voorkomen van allergieën en het feit dat veel kinderen zichzelf ongezond vinden, er uit. 

Het programma Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad is een leefstijlaanpak die eraan wil bijdragen dat de Almeerse kinderen en hun ouders gezondere keuzes maken in het leven. Daarmee willen we ervoor zorgen dat kinderen die op gezond gewicht zijn, dat ook blijven en dat kinderen met overgewicht daar wat aan kunnen doen. Meer bewegen en gezonder eten staan voorop!

Deze aanpak sluit aan bij een aantal activiteiten dat al loopt in Almere op het gebied van gezond gewicht zoals JOGG, Groene Gezonde Verbinding, AKT en een heel veel andere activiteiten in de stad, georganiseerd door scholen, ouders, bedrijven en organisaties.

Het is ook van belang om goed te weten hoe het nou komt dat veel kinderen zich ongezond voelen. Dat wordt verder onderzocht samen met hogescholen en universiteiten. We moeten dat weten zodat we er misschien wat aan kunnen veranderen! 

In de periode 2016 – 2018 gaan we aan de slag met een gezonde leefstijl bij de jeugd, daarna wordt het verbreed naar alle leeftijdsgroepen. Om de jeugd gezonder te maken is het belangrijk dat iedereen daaraan meewerkt: de ouders, de scholen, het bedrijfsleven, de gemeente , de sportverenigingen, zorgverzekeraars en vele anderen.