Almere wil een stad zonder afval worden. Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Op dit moment bestaat het restafval nog voor driekwart uit ander afval dat daar niet in thuishoort, zoals papier, plastic, glas en bioafval. Als we die grondstoffen uit ons afval gescheiden inleveren, kunnen deze hergebruikt worden en zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Door beter afval te scheiden werken we dus samen aan een stad zonder afval!

Meer informatie Stad zonder afval

 

Upcyclecentrum Almere

De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de bouw van een uniek Upcyclecentrum. We werken hard om het nieuwe Upcyclecentrum in oktober 2017 in gebruik te nemen. Met de komst van het nieuwe afvalperron in Almere Haven krijgen we – inwoners, ondernemers, instellingen en gemeente Almere - een unieke kans om samen hergebruik tot een succes te maken.

Overdekt 'winkelcentrum'

Op allerlei manieren is het Upcyclecentrum bijzonder. Het lijkt op een overdekt winkelcentrum waar je je afval brengt. Het aanbieden van het afval wordt veel comfortabeler met een ruim en overdekt perron. Er komen ruimtes in het gebouw waar lokale ondernemers ter plekke ingezamelde oude of afgedankte goederen in nieuwe producten verwerken. Voor educatie en innovatie wordt ook een speciale ruimte in het gebouw ingericht zodat iedereen met eigen ogen kan zien wat er wordt gemaakt van afval.

Bouw is ‘upclycing’

Zelfs de bouw van het Upcyclecentrum is ‘upcycling’ (hoogwaardig hergebruik). Het nieuwe centrum komt tot stand met hergebruik van sloopmateriaal van het zwembad, de sporthal en het voormalig recyclingperron uit Almere Haven

De grote betonvloer is bijvoorbeeld afkomstig van de Voertuigenhal die vroeger op de locatie van het Upcyclecentrum stond. Die vloer is gebroken, goed schoongemaakt en gaat nu weer gebruikt worden. Ook is er veel staal hergebruikt dat afkomstig is van deze hal. Dit is nu goed zichtbaar (onder ander in de dakconstructie) doordat het een antracietgrijze kleur heeft. In een later stadium van de bouw worden de tegels, het sanitair (onder andere wastafels) en grote deuren hergebruikt die afkomstig zijn van de oude sporthal en het zwembad in Almere Haven.

Gezonde en groene stad in ontwikkeling

Het centrum wordt gebouwd aan de rand van het toekomstige Floriadeterrein, de Wereld Tuinbouwtentoonstelling in 2022, waar de doorontwikkeling van de groene en gezonde stad de komende jaren volop ruimte krijgt. Het Upcyclecentrum is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Energy on Upcycling

Almere is met haar pioniersgeest altijd op zoek naar vernieuwing. Dat betekent investeren in programmalijnen als ‘Energy on Upclycing’ waar het Upcyclecentrum deel van uitmaakt. Het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere werken aan deze ambitie onder de noemer van het programma Almere 2.0. Almere levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van ‘Nederland Circulair in 2050’. Het Upcyclecentrum levert in dit kader ook een positieve bijdrage aan de opgave om in 2020 van Almere een afvalloze en energieneutrale stad te willen maken. 

Bouw in volle gang

Inmiddels is de bouw in volle gang; de enorme betonnen vloer is gelegd en alle 116 (!) elementen (gebruiksvriendelijke, duurzame milieustraten) zijn geplaatst. Op 19 juli hebben we het hoogste punt in de bouw bereikt wat feestelijk gevierd is met alle medewerkers die betrokken zijn bij de bouw en inrichting van het nieuwe perron.

Streven is dus om het Upcyclecentrum in oktober 2017 in gebruik te nemen. Alle inwoners van Almere Haven kunnen dan daar weer hun afval brengen. Eind 2017 wordt het centrum officieel geopend. Tot die tijd kunnen inwoners voor het aanbieden van afval terecht op de reclycingperrons in Poort en Buiten en de pop-up-perrons in Haven.