Almere wil een stad zonder afval worden. Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Op dit moment bestaat het restafval nog voor driekwart uit ander afval dat daar niet in thuishoort, zoals papier, plastic, glas en bioafval. Als we die grondstoffen uit ons afval gescheiden inleveren, kunnen deze hergebruikt worden en zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Door beter afval te scheiden werken we dus samen aan een stad zonder afval!

Meer informatie via Stad zonder afval

 

Upcyclecentrum Almere

Almere Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het Upcyclecentrum dinsdag 23 januari officieel geopend. Dat deed ze samen met wethouder Mark Pol en Jaar Lodders, gedeputeerde van de provincie Flevoland. Almeerders kunnen al vanaf december 2017 gebruik maken van het eerste Upcyclecentrum van Nederland. Wethouder Frits Huis opende op 20 december al de milieustraat van het centrum. Van maandag tot en met zaterdag, tussen 09.00 uur tot 17.00 uur, is het mogelijk om afval in te leveren. Het centrum is een positieve bijdrage aan de ambitie die gemeente Almere heeft om in 2020 een afvalloze en energieneutrale stad te zijn. De komst van het nieuwe afvalperron in Almere Haven moet het hergebruiken van allerlei materialen tot een succes maken. Door het ruime en overdekte perron is het aanbieden van afval makkelijker geworden. Er zijn ruimtes voor een aantal ondernemers om ingezamelde oude en afgedankte goederen in nieuwe producten te verwerken. Bij de opening zijn op het Upcyclecentrum al twee ondernemingen gestart: Ruig & Geroest en RUIK.  

Educatie 

De komst van het nieuwe afvalperron in Almere Haven moet het hergebruiken van allerlei materialen tot een succes maken. Door het ruime en overdekte perron is het aanbieden van afval makkelijker geworden. Er zijn ruimtes voor een aantal ondernemers om ingezamelde oude en afgedankte goederen in nieuwe producten te verwerken. Bij de opening zijn op het Upcyclecentrum al twee ondernemingen gestart: Ruig & Geroest en RUIK. Ook aan educatie en innovatie is gedacht door middel van een speciale ruimte waar iedereen kan zien wat voor nieuwe producten er van het afval worden gemaakt. 

Gebouw ook 'upcycling'

Ook de bouw van het centrum zelf kwam tot stand door hergebruik van materialen. Zo is sloopmateriaal van het zwembad (onder meer 26.000 kilo staal), de sporthal en het oude recyclingperron uit Almere Haven gebruikt. Bij de grote betonvloer is hergebruikt beton (granulaat) verwerkt wat eerst gebroken was en daarna goed werd schoongemaakt. Dit beton is afkomstig van de voertuigenhal die eerst op de locatie van het Upcyclecentrum stond. Ook is er veel staal hergebruikt dat afkomstig is van deze hal. Dit staal is vanwege de antracietgrijze kleur goed zichtbaar in onder andere de dakconstructie. Verder zijn er tegels, het sanitair (onder andere wastafels) en grote deuren gebruikt die van de oude sporthal en zwembad in Almere Haven komen. Daarnaast is het gebouw zelf ook duurzaam: het geeft energie door ruim 400 zonnepanelen op het dak, er is geen gasaansluiting en ook wordt het regenwater opgevangen en gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten en het schoonspuiten van het terrein. 

Programma's  

Het centrum staat aan de rand van het toekomstige Floriadeterrein, de Wereld Tuinbouwtentoonstelling in 2022, waar de doorontwikkeling van de groene en gezonde stad de komende jaren volop ruimte krijg. Het Upcyclecentrum past hier heel goed bij. Dat geldt ook voor de andere programma's die de gemeente in samenwerking met het Rijk en de provincie Flevoland opzet zoals Energy on Upcycling. Dit valt onder de noemer van Almere 2.0 waarmee Almere een bijdrage levert aan het landelijke programma 'Nederland Circulair in 2050'. Het Upcyclecentrum draagt ook positief bij aan de opdracht om gemeente Almere in 2020 een afvalloze, energieneutrale stad te willen maken. Daarvoor is kennisontwikkeling -en uitwisseling essentieel. In het Upcyclecentrum werken overheid, bedrijven en onderwijs samen om de kansen te benutten die deze ambitie biedt.