Groei actieve Almeerders in het groen

Steeds meer Almeerders zijn vrijwillig bezig met het beheren van openbaar groen. Dit doen ze zowel in parken en bossen als in hun eigen wijk. Dat blijkt uit de Monitor Kleur aan Groen van gemeente Almere.

Veel mensen werken in groepen samen aan het beheer en de ontwikkeling van het groen in hun buurt. In de monitor staan dan ook geen aantallen vrijwilligers genoemd, maar aantal groepen. Vooral het aantal groepen die stedelijk groen ín de wijk beheren is flink gestegen. Deze vrijwilligers beheren bijvoorbeeld rozenperken, planten fruit- en notenbomen, houden zich bezig met hanging baskets of houden het groen schoon en netjes. De gemeente had in 2017 in totaal met 33 groepen beheerafspraken gemaakt. In 2016 waren maar met 14 groepen afspraken gemaakt.

Ook in de parken, bossen, natuurgebieden en (de oevers van) het water, het groenblauwe raamwerk genoemd, zijn veel groepen vrijwilligers actief. Het aantal bleek weer groter dan gedacht. In 2017 waren 31 actieve groepen bekend bij de gemeente. Een groep kan bestaan uit meer dan twintig vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de voedselbossen in Almere. De gemeente begeleidt en helpt deze groepen door te adviseren, op afroep beschikbaar te zijn of door in het groen samen te werken.

De monitor Kleur aan Groen houdt verder bij hoeveel initiatieven voor het groenblauwe raamwerk binnenkomen bij het Ondernemersloket. In 2017 waren er tien nieuwe aanvragen. Voorbeelden zijn horeca aan het water, kano en bootverhuur, een locatie voor Skypadel (kruising tussen tennis en squash) en stadslandbouw. Van de aanvragen gedaan in eerdere jaren zijn er in 2017 vijf gerealiseerd.

Het aantal evenementen in het groenblauwe raamwerk is groot, met 67 afgelopen jaar. Absolute topper blijft de Libelle zomerweek op het Almeerderstrand met 85.000 bezoekers in een week.

De Monitor Kleur aan Groen 2017 is de vierde monitor naar aanleiding van de in 2014 vastgestelde beleidsnota Kleur aan Groen. Elk jaar weer komen mensen met wensen en plannen naar de gemeente toe.  Om het groen nog aantrekkelijker te maken en er meer van te kunnen genieten. De gemeente ziet dat het groen daardoor meer betekenis krijgt en biedt daarom ruimte aan die initiatieven. De initiatieven worden wel zorgvuldig bekeken om  de kwaliteit van het groen in de stad te waarborgen. Met de monitor maken we jaarlijks inzichtelijk hoe het gaat. 

Er is plaats voor nieuwe ideeën, via growinggreen@almere.nl. Samen maken we het groen stap voor stap gevarieerder.

Bekijk de Monitor Kleur aan Groen