Veelgestelde vragen

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (ca. 200-300m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren er over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en bieden kansen om klimaatproblemen tegen te gaan. En meer natuur in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en een rustpunt voor stadsbewoners. Zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. 

Zie voor meer informatie de website van IVN: www.ivn.nl/tiny-forest-nl/over-tiny-forest

Hoe groot is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is ongeveer zo groot als een tennisbaan (ca. 200-300m2).

Zijn er al voorbeelden?

Ja! Inmiddels liggen er zeven Tiny Forests verspreid over verschillende plekken in Nederland: Zaandam, Mook, Delft (2x) en Utrecht, Almere en Zwolle. Het eerste bos werd al in december 2015 aangelegd in Zaandam. 

Het eerste bos van Almere is op 28 november 2017 door leerlingen van basisschool De Kleine Wereld geplant in het Cascadepark in Almere Poort. Het is mede mogelijk gemaakt door De Stichting Cascade, verantwoordelijk voor het project ‘Natuurlijk Spelen’, Aeres, IVN en gemeente Almere. 

Zie voor informatie over de zeven bossen: www.ivn.nl/tiny-forest-nl/onze-bossen

Hoe moet mijn plan eruit zien?

De vorm van het plan mag je zelf kiezen. Het kan een tekening zijn, een verhaal of een knutselwerk. Wel moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie daarvoor de checklist. Belangrijk is bijvoorbeeld dat je zo precies mogelijk aangeeft op welke plek het bos moet komen, welk thema het krijgt en dat je met een groepje bent.

Waar stuur ik mijn plan naar toe?

Stuur je plan uiterlijk 29 april op aan growinggreen@almere.nl. Heb je een tekening? Scan hem dan in. Heb je een knutselwerk? Maak er een foto van! En geef het in je e-mail aan als je knutselwerk wil inleveren. Dan zoeken we samen naar een passende mogelijkheid daarvoor.

Wat gebeurt er met mijn inzending?

Eerst kijken we of de inzending voldoet aan de voorwaarden in de checklist. Daarna kijken we of het ook (technisch) haalbaar is op de aangegeven plek. Tot slot beoordeelt een jury wat zij de mooiste plannen vindt en welke plannen samen het best de thema’s van Growing Green Cities tastbaar maken. De jury wordt samengesteld uit vakkundige experts, ervaringsdeskundigen en een wethouder. 

Wat is de globale tijdsplanning?

Paar belangrijke data op een rij:
29 april: deadline om het plan in te leveren
21 mei: De jury heeft besloten welke locaties het geworden zijn
13 juli: Uiterste datum voor het ontwerp en beplantingsplan 
Oktober tot en met december: Het bos wordt geplant!

Mag ik in mijn eentje meedoen?

Je mag natuurlijk zelf beginnen met een goed idee. Maar vervolgens is het nodig om een groepje enthousiaste mensen of organisaties bij je idee te betrekken. Samen werk je het plan uit en samen stuur je het op. Met je groepje zorg je de komende jaren ook voor het bos.

Mag ik met mijn klas meedoen? 

Ja, leuk! En een goed idee. Voor de basisscholen ligt er al een lespakket klaar om te gebruiken. Maak je droom waar: Schrijf, teken of knutsel een plan! En stuur het uiterlijk 29 april op aan growinggreen@almere.nl

Ik wil alleen maar appelbomen in het bos, kan dat?

Nee, dat kan niet. Een gevarieerd bos, met verschillende soorten bomen en planten, is aantrekkelijker voor dieren en mensen én is een sterker bos. Je mag wel een voedselbos maken, waarin bijvoorbeeld verschillende fruitbomen, bessenstruiken en kruiden groeien.

Ik heb een goed idee, maar kan het niet zelf beheren, wat nu?

Je kan andere mensen vragen om mee te helpen met het beheer. Bijvoorbeeld mensen uit de buurt, de juf of meester van school, een hovenier, studenten van een groene opleiding, de leden van je sportclub etc.

Wat houdt eigen beheer in?

Na het planten breekt een belangrijke periode aan. Het bos moet twee jaar lang worden onderhouden en beheerd, tot het een natuurlijk evenwicht bereikt. Het devies bij Tiny Forest is: zo weinig mogelijk doen om het bos goed te laten ontwikkelen. Toch is er wel beheer nodig. 

In het begin is het belangrijk om te zorgen dat de jonge heesters en bomen niet overwoekerd worden. Daarvoor is het goed om in het groeiseizoen van april tot oktober minimaal eens in de 2 maanden de grote onkruiden te wieden (bijvoorbeeld braam en brandnetels). Tegelijkertijd kan er ook zwerfvuil opgeruimd worden. Het onkruid dat gewied wordt, kan gewoon in het bos blijven liggen op de mulchlaag (stro), zo gaan de voedingsstoffen weer terug naar de grond.

Als je een pad in het bos hebt, wil je dat dit toegankelijk blijft. Je kan hinderlijke takken snoeien en deze verwerken in een takkenril. Deze takkenril geeft veel kleine dieren een prettige, beschutte plek. Bladeren die op het pad liggen, kan je opvegen en weer aanbrengen op de mulch-laag.

Hoelang is het eigen beheer?

Het idee is dat het bos vooral de eerste twee jaar regelmatig onderhoud nodig heeft en daarna veel minder. Het bos komt dan in een natuurlijk evenwicht. Wel vragen we je om tenminste tien jaar voor het bos te zorgen.

Terug naar algemene informatie over Tiny Forest