Skip to content

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen energietransitie en aardgasvrij

Wat is energieneutraal?

Een energieneutrale gemeente is een gemeente waar alle energie, die nodig is voor wonen, werken, industrie, vervoer en recreëren binnen de gemeente zelf op een duurzame manier wordt opgewekt, zoals uit zonne-energie of windenergie.

Een energieneutrale woning is een woning die zo zuinig is, dat deze bijna geen energie nodig heeft voor verwarming, douchen en koken. De energie die nodig is komt uit bijvoorbeeld zonnepanelen zodat geen aanspraak gemaakt wordt op bronnen van buitenaf.

Wat is de energietransitie?

Bij de energietransitie stappen we over van de traditionele, fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas, naar duurzame, hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zon en wind.

Gebruiken we in de toekomst geen aardgas meer?

In de toekomst gebruiken we geen aardgas meer. Aardgas is namelijk na verloop van tijd op. Daarom gaan we voor het op is, geleidelijk over op andere vormen van energie zoals zonne-energie of windenergie.
Het gas dat we in Nederland gebruiken komt uit Groningen, de Noordzee en Rusland. Nederland stopt met gaswinning in Groningen om twee redenen: er ontstaan aardbevingen door gaswinning en het gas is bijna op. In Rusland en in de Noordzee is waarschijnlijk nog een gasvoorraad voor ongeveer 30 jaar. Nu Duitsland overstapt op gas zal de hoeveelheid nog sneller op zijn. Ondanks dat Groningen nu nog gas levert, importeert Nederland al meer gas uit Rusland dan we zelf winnen.

Welke alternatieven zijn er op dit moment voor aardgas?

Er zijn de volgende andere bronnen voor aardgas:

All electric

Alles in huis werkt op elektriciteit, verwarming en ook koken. Het is de verzamelnaam voor oplossingen waarbij warmte wordt geproduceerd met elektriciteit: een warmtepomp die water verwarmt, infraroodpanelen die de ruimte verwarmen of rechtstreeks verwarmen via een elektrische boiler.

De elektriciteit wordt waar mogelijk op of rond het gebouw zelf opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Als er te weinig elektriciteit is, gebruiken 'all electric'-gebouwen stroom van het landelijk elektriciteitsnet. Bij een nieuw huis is de kans groot dat een warmtepomp de beste oplossing is. Voor een warmtepomp moet een huis namelijk erg goed geïsoleerd zijn.

Warmtenet

Warmtenetten transporteren warm water naar woningen, kantoren en andere gebouwen, waarmee deze gebouwen worden verwarmd. Het water komt doorgaans van een centrale bron en gaat via een stelsel van pijpen en leidingen naar de gebruikers.
Een warmtenet levert warmte van één bepaalde temperatuur. In Almere is dat ‘Hoog temperatuur’. Alle woningen kunnen hiermee worden verwarmd. Als alle woningen goed geïsoleerd zijn, dan kan de temperatuur lager worden. Voorlopig is kan dit niet.

Groen gas

Groen gas komt vrij uit (riool)slib en GFT (biomassa). Er is nog weinig groen gas in Nederland. Groen gas is nu vooral een oplossing als andere duurzame energiesystemen geen uitkomst bieden. Denk aan een historische binnenstad met veel monumentale panden en een heel compacte ondergrondse infrastructuur met weinig ruimte voor bodemwarmte. In Flevoland is berekend hoeveel groen gas er gemaakt zou kunnen worden als alle agrariërs mee zouden doen. Dit is best veel, maar nog steeds te weinig om het bij veel mensen aan te bieden. Bovendien heeft de industrie en de transportsector ook groen gas nodig. Daarom is er geen groen gas voor woningen.

Waterstof

Waterstof is er niet vanzelf, maar moet worden gemaakt. Meestal is er stroom voor nodig om waterstof te maken uit water. Op een duurzame manier kan dit door op zonnige dagen het overschot aan energie van zonnepanelen te gebruiken, of op dagen met veel wind het overschot aan energie van windturbines. Op dit moment is dit alleen nog maar op zeldzame momenten dat het én hard waait én de zon schijnt én de industrie stil ligt, bijvoorbeeld op een zondag. Als je genoeg waterstof duurzaam wil maken voor het hele land, dan moet je grote delen van het jaar stroom over hebben.

Wat gaat de gemeente Almere doen in de energietransitie?

Heel Nederland is in 2050 aardgasvrij. Dat geldt ook voor Almere. In de warmtevisie, die is vastgesteld door het College en besproken met de Raad in 2018, is per wijk in Almere een duurzaam alternatief voor aardgas uitgewerkt. De inschatting is dat voor Almere Haven een warmtenet het beste alternatief is. In Almere Buiten lijkt de beste oplossing een combinatie van een warmtenet en warmtepompen.

De warmtevisie wordt verder uitgewerkt in warmtetransitieplannen. Elke gemeente moet deze voor eind 2021 hebben gemaakt. Daaruit volgen de wijkuitvoeringsplannen waarin betrokkenen en bewoners samen een alternatief voor aardgas kiezen en een planning maken.

Wat moet of kan ik doen?

Zolang de warmtetransitieplannen nog niet zijn vastgesteld, is het voor inwoners moeilijk een goede keuze te maken, bijvoorbeeld als de CV ketel aan vervanging toe is. Zodra dit besluit er is, kunnen inwoners van Almere Haven makkelijker een weloverwogen keuze maken.

U bent nergens toe verplicht, maar u kunt de alternatieven voor aardgas alvast bekijken en onderzoeken. Daarnaast is energie besparen altijd slim om te doen. Het scheelt in uw portemonnee en spaart het milieu. Bijvoorbeeld door uw huis goed te laten isoleren, ledlampen aan te schaffen, bewust om te gaan met uw elektrische apparatuur of zelf energie op te wekken met zonnepanelen. Daarnaast is uw huis comfortabeler als u het isoleert. In een geïsoleerd huis heeft u ook minder last van tocht en koude plekken in huis. Wilt u weten hoeveel u door isoleren kunt besparen op energiekosten.

Neem in uw (verbouwings)plannen mee dat uw huis in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Daarmee voorkomt u dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van heeft. Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe keuken? Kies dan voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan een goede oplossing. Vraag geheel vrijblijvend een advies bij een energieadviseur van Almeerminder als u gaat verbouwen.

Wat betekent de energietransitie als ik een huis huur?

 • Voor huurders kan het lastiger zijn om zich voor te bereiden op gasvrij wonen, omdat zij minder mogelijkheden hebben om zelf aan de slag te gaan. Maar u kunt zeker kleine maatregelen nemen om energie te besparen zoals het plaatsen van tochtstrips of radiatorfolie. Dit helpt om uw verbruik én uw energierekening omlaag te brengen.
 • Vraag uw woningbouwcorporatie naar de opties voor energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen of isolatie. Veel woningbouwcorporaties werken op dit moment hard aan de verduurzaming van hun woningen.
 • Als huurder kunt u ook zelf met een voorstel tot woningverbetering komen. Een goede eerste stap is het opstellen van een voorstel voor energiebesparende maatregelen (zoals isolatie). Voor het opstellen of beoordelen van een voorstel kunt u bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van de Woonbond.
 • Neem groene stroom en groen (of gecompenseerd) gas. Heeft u de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe u kookt? Neem dan inductie.

Hoe word ik geïnformeerd over de energietransitie?

Met brieven en (online) bijeenkomsten krijgt u informatie  over de energietransitie. Daarnaast staat informatie over de energietransitie in Almere op de website. Ook kunt u vragen stellen aan de  energieambassadeurs van Almeerminder en bij het Energieloket van de provincie Flevoland.

Wanneer is mijn wijk aan de beurt om van het aardgas af te gaan?

Heel Nederland is in 2050 aardgasvrij. Dat geldt ook voor Almere. In de warmtevisie, die is vastgesteld door het College en besproken met de Raad in 2018, is per wijk in Almere een duurzaam alternatief voor aardgas uitgewerkt. De inschatting is dat voor Almere Haven een warmtenet het beste alternatief is. In Almere Buiten lijkt de beste oplossing een combinatie van een warmtenet en warmtepompen.

De warmtevisie wordt verder uitgewerkt in warmtetransitieplannen. Elke gemeente moet deze voor eind 2021 hebben gemaakt. Daaruit volgen de wijkuitvoeringsplannen waarin betrokkenen en bewoners samen een alternatief voor aardgas kiezen en een planning maken. We denken niet dat we voor 2035 aan de slag gaan in Almere Buiten.

Stadsverwarming

Wat is stadsverwarming?

Een CV-ketel verwarmt water  en verbrandt hierbij gas. Bij stadsverwarming wordt water op een ander plek verwarmd en deze warmte stroomt vervolgens via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen. Met stadsverwarming is er geen cv-ketel voor het verwarmen van uw huis, maar zorgt een warmtewisselaar voor warm water in huis.

Wat is de bron van stadsverwarming in Almere?

De elektriciteitscentrale in Diemen verwarmt de Almeerse. Dat werkt als volgt: in Nederland gebruiken we voornamelijk gas of kolencentrales om elektriciteit te maken. De hete temperatuur verdampt water tot stoom. Die stoom drijft dan een dynamo aan. De ronddraaiende beweging wekt stroom op. Net zoals een dynamo op een fiets zorgt voor licht.

Als je gas of kolen verbrandt, komen er uitlaatgassen vrij, net zoals bij een benzineauto. Die uitlaatgassen zijn heel erg heet. Bij de stadswarmtecentrale van Vattenfall verwarmen we water op het hete uitlaatgas van de elektriciteitscentrale. Dat hete water gaat vervolgens in het stadswarmtenet van Almere. Dit noemen we restwarmte.

We proberen nu samen met Vattenfall nieuwe bronnen te vinden om elektriciteit op te wekken. Het voordeel van stadsverwarming is dat het nu op een paar plekken wordt gemaakt. Als we iets veranderen, hoeven we het alleen daar te veranderen. Als mensen allemaal een eigen CV-ketel hebben is het een veel grotere klus om over te stappen.

Er worden op dit moment een aantal mogelijkheden onderzocht.

 1. Geothermie of wel aardwarmte: elke kilometer die we dieper de aarde ingaan, wordt de aarde heter. Je kunt twee buizen naar beneden boren. In de ene buis pomp je dan koud water naar beneden, uit de andere buis pomp je het warm omhoog. Wereldwijd en ook in Nederland zijn er al een aantal werkende systemen. Om te weten of dit in Almere ook kan, doen we nu onderzoek.
 2. Datacenters: met dank aan de groeiende IT hebben we ook in Almere steeds meer datacenters. Zoals ook bij elke computer, blijft bij datacenters heel veel warmte over. Ze moeten zelfs koelen om de computers goed te laten werken. We zijn met een paar datacenters en Vattenfall bezig om de warmte van de computer voor het warmtenet te gebruiken. Daar is nog veel werk, maar in Stockholm bijvoorbeeld gebeurt dit al.
 3. Waterstof: dit is een sprong naar voren. Je kunt waterstof verbinden met stikstof in de lucht. Je maakt daarmee ammoniak. Je kunt vervolgens die ammoniak verbranden in de elektriciteitscentrale. De restwarmte kun je gebruiken voor het stadswarmtenet komt. Hiervoor draait al een proeffabriek in Groningen.
 4. Biomassa: dit is een tijdelijke oplossing. Hierbij gebruiken we de restproducten van hout om te stoken. Dit gebeurt alleen met restproducten en uit bossen waar meer aangeplant dan gekapt wordt.

Hoe wordt een warmtenet aangelegd in de straten en in de woning?

Het warmtenet werkt met een hoofdleiding, een ring in de wijk. Vanuit deze ring komen de leidingen naar de woningen. Voor het leggen van de leidingen moeten we de straten openmaken. De gemeente kijkt hoe dit het beste kan en of dit tegelijk met het groot onderhoud kan, zoals het vervangen van het riool. Dan hoeven de straten minder vaak en lang open.

Wat moet er in mijn huis gebeuren voor het warmtenet?

Ieder huis is anders. Daarom is een aansluiting op het warmtenet bijna altijd maatwerk.

De gasaansluiting is niet meer nodig, de gasmeter kan uit de meterkast. In uw huis komt in de meterkast een warmtewisselaar, die de warmte van het warmtenet doorgeeft aan de cv-leidingen in huis, zonder dat het water uit het net door de radiatoren hoeft te stromen. Een warmtewisselaar is ongeveer 60 centimeter hoog, 40 centimeter breed en 20 centimeter diep. Op de warmtewisselaar zit een warmtemeter om uw energieverbruik te bepalen.

De warmte die uit de warmtewisselaar komt, moet van de meterkast naar de plek waar nu uw cv-ketel hangt. Dat verdeelt de warmte goed door het hele huis. Als uw cv-ketel bijvoorbeeld op zolder hangt, dan komt er een leiding in huis.

Omdat de gasaansluiting verdwijnt, gaat u op koken op elektriciteit. Een inductiekookplaat is het beste alternatief vanwege de snelle reactietijd: aan is aan en uit is uit. Een keramische of halogene  kookplaat doet er langer over om warm te worden en af te koelen. Inductie heeft ook andere voordelen: de plaats is gemakkelijk schoon te maken en het is veiliger, want er is geen open vuur meer. Er zijn soms wel wat extra aanpassingen nodig, bijvoorbeeld een zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet of een extra groep vrijmaken in de meterkast.

Moet ik tijdelijk mijn huis uit als het warmtenet wordt geïnstalleerd?

Nee. De monteur van het warmtebedrijf komt de aansluiting in de meterkast regelen. U kunt gewoon thuis zijn.

Warmtepomp

Wat is een warmtepomp?

Voor een warmtepomp moet een huis erg goed geïsoleerd zijn. Een warmtepomp levert namelijk een lage temperatuur warmte van 40-50 graden. In een niet-geïsoleerd huis gaat de warmte te snel via de dunne muren weg.

Voor een warmtepomp zijn 3 onderdelen nodig:

 1. De warmtepomp zelf. Voor een gemiddelde woning is deze ongeveer 80-100 cm hoog, 50 cm breed en 40 cm diep.
 2. Een bron: dat kan water uit de bodem, maar het kan ook buitenlucht zijn. Voor de bodem moeten er (eenmalig) gaten in de bodem geboord worden. Voor de buitenlucht maak je gebruik van een soort grote ventilator: de buitenunit. Deze is vaak even groot als de warmtepomp zelf.
 3. Een boilervat of opslagvat. Soms heb je een grotere hoeveelheid warm water in korte tijd nodig, bijvoorbeeld als meerdere mensen achter elkaar willen douchen. Daarvoor is een opslagvat. De grootte van dit opslagvat hangt af van je gezinsgrootte. Met een gezin van 3 personen heb je een vat van 300 liter nodig van 1.80 m hoog en 60 cm doorsnee.

Wanneer is een warmtepomp geschikt voor mijn huis?

Voor een warmtepomp moet een huis erg goed geïsoleerd zijn. Een warmtepomp levert namelijk een lage temperatuur warmte van 40-50 graden in een niet-geïsoleerd huis gaat de warmte te snel weg via de dunne muren. Over het algemeen geldt dat hoe jonger het huis is, hoe groter de kans dat een warmtepomp de beste oplossing is. De meeste huizen van na 1995 zijn goed geïsoleerd en daarmee geschikt voor een warmtepomp. Vraag de energieambassadeurs van Almeerminder voor gratis en vrijblijvend advies.

Moet ik tijdelijk mijn huis uit als de warmtepomp wordt geïnstalleerd?

U hoeft uw huis niet uit, maar er volgen wel extra werkzaamheden in uw huis. De verschillende onderdelen moeten naar de juiste plek, dat kan zolder zijn of een andere geschikte ruimte in uw huis. U moet rekening houden met boren om de buizen op de juiste plekken aan te sluiten, en het kan zijn dat uw radiatoren vervangen moeten worden voor andere.

Kosten

Zijn er subsidies om mijn huis te verduurzamen?

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor inwoners die hun huis willen verduurzamen. Op de pagina subsidies en leningen vindt u meer informatie over de verschillende regelingen.

Wat kost het mij we overgaan op een warmtenet?

Uitgangspunt van de overheid is dat de overgang om van het gas af te gaan betaalbaar en haalbaar is voor iedereen. Dat betekent dat er pas stappen gezet worden als dit geregeld is.

Inductiekoken

Hoe kook ik op inductie?

Zowel bij gas als inductie reageert de plaat direct op het hoger of lager zetten van de energietoevoer. Zodra u klaar bent en de pan van de kookplaat tilt, is die ook meteen weer afgekoeld. Een inductieplaat is makkelijk schoon te maken.

Lees meer over de inductiekookplaat

Wat kost het om over te stappen op inductie koken?

Inductieplaten variëren tussen de 220 en 600 euro, afhankelijk van de grootte. Nieuwe pannen kosten vanaf een paar tientjes tot een paar honderd euro, afhankelijk van hoeveel u er nodig hebt en van de kwaliteit.

Moet ik een nieuwe pannenset aanschaffen?

Bij een inductieplaat wordt de warmte opgewekt door magnetische velden tussen de pan en de kookplaat. De pannen moeten daarom goed stroom kunnen geleiden. Dat kunt u checken door een magneet tegen de pan aan te houden. Bij gietijzer en plaatstaal werkt de magneet, bij aluminium niet. Pannen geschikt voor inductie zijn tegenwoordig vrijwel overal verkrijgbaar.

Ook koperen pannen, tajines of aluminium koffiepotjes kunnen met een inductie-aanpassingsplaatje nog steeds worden gebruikt.

Ik kan dit niet betalen. Wie gaat dat betalen voor mij?

Er is nog niets besloten wie de aansluitkosten en eventuele aanpassingen in de woning zelf kan betaalt, zoals een extra groep in de meterkast voor een inductiekookplaat, een nieuwe pannenset of isolatiemaatregelen. De gemeente kijkt of hier oplossingen voor zijn.

Zonnepanelen

Een set van 10 zonnepanelen kost inclusief omvormer, installatie en btw ongeveer 4.700 euro (prijs maart 2019). De btw kunt u terugvragen van de Belastingdienst: dat levert 760 euro op. De winst met zonnepanelen op het dak is vergelijkbaar met 6 procent spaarrente. Meer over de opbrengst van zonnepanelen.

Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen?

Meestal produceren zonnepanelen stroom op een moment dat u zelf geen of weinig stroom gebruikt. Die stroom gaat naar het elektriciteitsnet. Het energiebedrijf verrekent de levering vervolgens met de stroom die u afneemt van het net (dit heet salderen) en betaalt daarvoor dezelfde prijs (gemiddeld 22,5 cent per kWh, prijspeil 2020).

Deze salderingsregeling geldt tot 2023 en wordt daarna afgebouwd. Lees meer over de salderingsregeling en de plannen van het kabinet.

Kan ik subsidie krijgen voor zonnepanelen?

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor woningeigenaren die duurzame maatregelen willen doen. U vindt de regelingen bij subsidies en leningen.

Isoleren

Waarom zou ik mijn huis isoleren?

Uw huis isoleren brengt voordelen met zich mee. Een geïsoleerd huis zorgt voor een lagere energierekening en meer wooncomfort, want de kou blijft buiten en de warmte blijft langer in huis . Daarnaast stijgt een geïsoleerde woning in waarde.

Ik wil mijn huis isoleren, waar moet ik beginnen?

Als u uw huis wilt isoleren, neem dan contact op met de energieambassadeurs via Almeerminder. De energieambassadeur is een ervaringsdeskundige die u gratis en vrijblijvend energieadvies geeft.

Wat kan ik isoleren aan mijn huis?

U kunt verschillende onderdelen van uw huis isoleren, namelijk: de vloer, het dak, de muren, de ramen. Lees meer over het isoleren van uw huis.

Aanpassingen in eigen huis

Wie kan mij helpen met het verduurzamen van mijn huis?

Met de energieambassadeurs van Almere en de energieadviseurs van Klimaatroute en WOAB kunt u aan de slag met energiebesparing. U kunt een energiescan laten doen waarbij u onafhankelijk advies krijgt wat u kunt doen om energie te besparen en om uw huis duurzamer te maken.

Mijn CV-ketel heeft zijn beste tijd wel gehad. Moet ik deze vervangen?

Huiseigenaren kunnen zelf kiezen wanneer zij hun verwarmingsketel vervangen en of zij deze vervangen met een alternatief voor aardgas. Zolang de warmtetransitieplannen in Almere nog niet zijn vastgesteld, is het moeilijk om te bepalen wat de beste keuze is, omdat niet iedereen weet hoe lang ze nog gebruik kunnen maken van hun CV ketel. De verwachting is dat nog dit jaar een besluit aan de raad kan worden voorgelegd over een warmteoplossing in Almere Haven.

Wat de beste keuze is (nieuwe CV ketel, een ketel huren, niets doen of een duurzaam alternatief zoeken) ligt ook aan de oplossing voor de warmtevraag die de gemeente kiest. In de warmtevisie, die is vastgesteld door het College en besproken is met de Raad in 2018, is globaal per wijk in Almere een duurzaam alternatief voor aardgas uitgewerkt. De inschatting is dat voor Almere Haven een warmtenet het beste alternatief is.  In Almere Buiten lijkt de beste oplossing een combinatie van een warmtenet en warmtepompen.

De warmtevisie wordt verder uitgewerkt in warmtetransitieplannen. Elke gemeente moet deze voor eind 2021 hebben gemaakt. Daaruit volgen de wijkuitvoeringsplannen waarin betrokkenen en bewoners samen een alternatief voor aardgas kiezen en een planning maken.

Stijgt de waarde van mijn huis als ik duurzame maatregelen neem?

Een goed geïsoleerde woning die klaar is voor de toekomst is waardevast. Het isoleren zorgt voor een comfortabele woning met een lager energiegebruik en een lagere energierekening. Ook de waarde van de woning gaat daardoor omhoog.