Direct naar paginainhoud

Windenergie

Energie van wind raakt niet op, zoals wel bij fossiele brandstoffen gebeurt. Daarom werkt de gemeente graag mee aan initiatieven van bewoners en bedrijven bij de ontwikkeling en bouw van windmolenparken.

In Almere is een windmolenpark: in Almere Pampus, waar het huidige windpark Jaap Rodenburg wordt vernieuwd.  In Zeewolde worden nieuwe windmolens in de bocht van de A27 neergezet, waarbij er in de bocht een aantal op het grondgebied van Almere komen.  

Mogelijke nieuwe windmolens en participatie

We kijken altijd naar initiatieven van bewoners om windmolens te plaatsen. In het kader van de Regionale Energie Strategie maken wij regionaal beleid op het gebied van zonne- en windenergie. Voordat de gemeente daarmee aan de slag gaat, wordt altijd een participatietraject ingezet. De gemeenteraad speelt hierin een beslissende rol.