Direct naar paginainhoud

Almere maakt groen

Almere is een groene stad. Bewoners ervaren dat in ruim opgezette woonwijken met tuinen, groene entrees en fraaie randen langs oevers, parken en bossen. De natuur is altijd dichtbij om van te genieten. Bijvoorbeeld voor een wandeling, sport en spel of een terrasje aan het water.

Het groen en het water lopen als een samenhangend netwerk tussen de stadsdelen door. In de wijken verfijnt het zich en gaat via parken en grachten over in het buurtgroen. Naar buiten toe groeit het uit tot grotere gebieden: de bossen, de meren en natte natuurgebieden. Dat noemen we het Groenblauw Raamwerk van Almere.

Almere koestert dit unieke netwerk en wil het behouden en benutten. Samen kunnen gemeente, bewoners, ondernemers en (natuur)organisaties de gebruiksmogelijkheden en inrichting verbeteren. Bijvoorbeeld door de aanleg van een plukbos of schooltuin, het realiseren van een ontbrekend voetpad, het vestigen van horeca of zelfbeheer. Op die manier maken we Almere nog groener!

Gouden randen Pampushout

De Hoge Wetering (voorheen Galjoottocht) ten zuiden van de Pampushavenweg in Almere wordt een ‘gouden rand’ van Pampushout. De nu nog kaarsrechte tocht wordt aan een kant flink breder en krijgt een natuurvriendelijke rietoever. Daarlangs komen gras en bloemrijke ruigte. Dieren als otters, bevers, vleermuizen, ringslangen, vissen en vogels profiteren.

Directeur Ben Huisman van Het Flevo-landschap, wethouder Jan Hoek van Almere en de Flevolandse gedeputeerde Harold Hofstra hielpen op 12 juni een handje mee bij de start van de werkzaamheden voor deze nieuwe natuurcorridor.

Schakel in ecologische verbinding

De nieuwe natuur is een belangrijke schakel in de ecologische verbinding aan de westkant van Almere. Deze loopt tussen de natuurgebieden Kromslootpark in het zuidwesten en de Lepelaarplassen in het noorden, en gaat aan beide kanten verder (richting resp. Gooimeer en dieper Nationaal Park Nieuw Land in).

“Deze ecologische infrastructuur is een groen-blauwe levensader voor mens en natuur in een gebied met veel stedelijke ontwikkeling”, zegt directeur Ben Huisman van Het Flevo-landschap. “De doorlopende watergang met rietkragen en brede oeverstroken, moerasgebieden, plassen, poelen, ruigtes en bosschages verbindt op natuurlijke wijze grotere water- en bosgebieden. Voor planten en dieren zijn dit soort corridors van levensbelang. Het vergroot hun leefgebied en verspreidingsmogelijkheden, en geeft zo de natuur als geheel meer veerkracht.”

Werkzaamheden

De komende maanden gaan graafmachines de Hoge Wetering tussen de Pampushavenweg en het Fischerpad flink verbreden. Ze graven hiervoor aan de oostkant een flauw oplopende oever. In dit ondiepe water maken ze ook enkele eilandjes. Zo ontstaan mini-wetlands. In dit soort plas-drasomstandigheden met riet en andere waterplanten vinden veel dieren eten, een schuilplaats of plek om nageslacht te krijgen. De natuurstrook wordt in totaal zo’n 70 meter breed.

Aantrekkelijk landschap voor mens, plant en dier

Wethouder Jan Hoek van Almere: “De aanleg van de mini-wetlands geeft invulling aan ons doel om het landschap in onze stad aantrekkelijker te maken voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Dit is vooral belangrijk op plekken waar we de stad verder aan het ontwikkelen zijn. Ontwikkeling van stad en natuur moet hand in hand gaan.”

“Daarnaast zorgt de verbreding en verdieping van de Hoge Wetering ervoor dat water vanuit Almere Poort kan worden afgevoerd in periodes met hevige regenval. Zo houdt Poort droge voeten en wordt tegelijkertijd het leefgebied van bijvoorbeeld bever, snoek en watervogels uitgebreid. Deze nieuwe natuur dicht bij huis is natuurlijk ook heel aantrekkelijk voor onze inwoners.”

Gouden Randen Pampushout

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Nieuwe Natuur Gouden Randen Pampushout. De gouden randen geven invulling aan de ecologische verbinding en beschermen het bos door de randen te versterken. Je beleeft de randen van open water met rietlanden en ruigtes ook als entree naar het bos.

Het Flevo-landschap realiseert in totaal drie nog ontbrekende stukken Gouden Rand. Dit stuk Hoge Wetering (voorheen Galjoottocht) is de eerste. Gedeputeerde Harold Hofstra: “Het hele project rond Pampushout versterkt de natuur, de beleving en functioneren van de ecologische verbinding. En de zuiverende werking van de rietkragen verbeteren ook nog eens de waterkwaliteit.”

Kwaliteitswinst

Ook Heemraad Piet Boer van Waterschap Zuiderzeeland is blij met deze kwaliteitswinst. “Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan een goede ecologie in het water. En de vlakkere oever vergroot de waterbergende capaciteit van de watergang, belangrijk bij zware regenbuien. Daarom zijn we blij met deze investering.”

De herinrichting wordt mogelijk gemaakt door het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, de gemeente Almere en Het Flevo-landschap, in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland. Het Flevo-landschap gaat deze ‘gouden‘ natuur beheren.

In het najaar klaar

De werkzaamheden zijn in het najaar klaar. In 2021 kan de zon dan aan deze kant van Pampushout het riet vast goud op laten lichten.

Kleur aan groen

In het beleid ‘Kleur aan Groen’ lees je meer over de spelregels voor initiatieven en het netwerk het Groenblauw Raamwerk van Almere.