Skip to content

Citylab Stedelijke Grondstoffen

Almere als Citylab voor stedelijke grondstoffen

In Almere durven wij te experimenteren, innoveren en testen. We zijn een ‘living lab’ voor het lokaal gebruiken, toepassen, verwerken en opwaarderen van de gemeentelijke reststromen. Via innovatieve aanbestedingen geven we ondernemers de ruimte om met onze reststromen aan de slag te gaan. Waar nodig bieden we daarbij ondersteuning. Onder de naam ‘Citylab stedelijke grondstoffen’ ontwikkelen we in samenwerking met het Grondstoffencollectief een deel van bedrijventerreinen De Steiger en De Vaart tot hotspots voor circulaire bedrijvigheid.

Belemmerende wet- en regelgeving

Vanuit het Citylab wordt specifiek ingezet op het aankaarten en wegnemen van belemmerende wet en regelgeving rondom circulaire gebiedsontwikkeling, de ontwikkeling van standaard indicatoren voor het meten van duurzaamheid en de lobby naar het rijk. Bent u ondernemer in de circulaire economie en loopt u tegen belemmeringen binnen wet- en regelgeving aan? Neem dan nu contact op met de gemeente Almere via onderstaande knop en u vraag wordt zo snel mogelijk behandeld.

Contact opnemen

De MRA werkt ook aan het in kaart brengen van initiatieven en ervaringen op het gebied van recycling en circulaire materiaalstormen. Heeft u praktijkvoorbeelden? Dan horen zij dat graag via dit formulier. Zo krijgt het Rijk inzicht in de belemmerende wetgeving en beleid zodat deze (waar nodig en mogelijk) kan worden aangepast. 

Financiering duurzame projecten

Heeft u een bedrijf in Almere en wilt u verduurzamen? Dan komt u mogelijk in aanmerkingen voor subsidie of cofinanciering.

Almere

Stimuleringsfonds : Citylab heeft een stimuleringsfonds gelanceerd voor ondernemers in de stad die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen of innovatieve, circulaire initiatieven willen starten. Almeerse ondernemers kunnen bij het Stimuleringsfonds een aanvraag doen voor een circulaire bedrijfsscan of cofinanciering bij nieuwe circulaire initiatieven.

Provincie Flevoland

Vouchers: Mkb-ondernemers in Flevoland met kansrijke ambities om de onderneming te laten versterken en/of te laten groeien door middel van inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten kunnen een eenmalige subsidie in de vorm van een voucher aanvragen op het gebied kennis & expertise. 

Proof of Concept Fonds: Het POC Fonds helpt u uw innovatieve idee te valideren en verder door te ontwikkelen. Deze unieke financiering is namelijk specifiek bedoeld voor de proof-of-conceptfase. U krijgt de ruimte om te toetsen op haalbaarheid en marktpotentieel. Niet alleen in kapitaal, maar ook in kennis en netwerkkracht. 

Andere financieringen: Voor starters, doorstarters en ondernemers die zich in Flevoland willen vestigen kan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (Ontwikkelingsmaatschappij) behulpzaam zijn bij het vinden van kapitaal.