Direct naar paginainhoud

Almere werkt actief aan concrete toepassingen van circulaire economie. Een van de resultaten is de oprichting van in juni 2017 van Grondstoffen Collectief Almere (GCA) door drie lokale partijen:

  1. Gemeente Almere is eigenaar van de reststromen;
  2. Cirwinn (voorheen De Vijfhoek recycling) fungeert als fysieke locatie waar de reststromen (voormalig afval) opgeslagen en verwerkt worden;
  3. Millvision is de ontwikkelaar van de productrecepturen.

Het GCA richt zich op de ontwikkeling van grondstoffen uit afval en coördineert circulaire projecten. 
Door meerdere (delen van) reststromen te combineren, ontstaan veel verschillende soorten grondstoffen, waardoor ook meer toepassingen in producten mogelijk worden en een breder scala aan bedrijvigheid en werkgelegenheid kan worden gerealiseerd. De aanpak is projectmatig, met als einddoel van een project de ontwikkeling van een goed te vermarkten product. 

Het Grondstoffencollectief Almere is een open innovatieplatform waar bedrijven gezamenlijk zoeken naar innovatieve oplossingen voor het creëren van waarde uit reststromen. Inmiddels hebben 40 projectpartners hun toewijding uitgesproken. De aankomende jaren gaan zij een intensieve samenwerking aan. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich ook aansluiten bij het Grondstoffen Collectief Almere.