Direct naar paginainhoud

Almere gaat voor een groene gezonde stad zonder afval. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaan we dit bereiken. Door al het papier, textiel, glas, plastic verpakkingen, blik, drankenkartons en bioafval te scheiden zodat deze kan worden hergebruikt. Zo maken we weer grondstoffen voor nieuwe producten. Wat overblijft, is aanzienlijk minder restafval voor in de verbrandingsoven. Dat is beter voor het milieu omdat er minder uitstoot van broeikasgassen is. Zo gaan we samen verspilling tegen en werken we aan een schone en gezonde leefomgeving.

Elk huishouden, groot of klein, produceert afval. Wij gooien allemaal groenteresten, oud papier, lege flessen en nog veel meer weg. Maar de meeste zaken die we weggooien, zijn grondstoffen die we kunnen hergebruiken als we ze gescheiden inzamelen en verwerken. Daarom vragen we onze inwoners afval goed te scheiden zodat er weinig restafval overblijft voor in de verbrandingsoven.

 

Wat is restafval?

Restafval is alles wat geen glas, papier, plastic, blik, drankenkartons, textiel, klein chemisch afval (kca), bioafval, bruin- en witgoed, grofvuil, bouw- en sloopafval, grond, aarde en kringloopgoederen is.

Lees meer