Skip to content

Stimuleringsfonds

Stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid

Bent u ondernemer in Almere met een nieuw initiatief op het gebied van circulaire economie? Heeft u echter financiële tegemoetkoming nodig om dit van de grond te krijgen? Dan is een aanvraag bij het Stimuleringsfonds circulaire bedrijvigheid wellicht iets voor uw bedrijf. Ondernemers in Almere kunnen in 2019 gebruik maken van cofinanciering voor innovaties.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt bedrijven in de stad die de bedrijfsvoering willen verduurzamen of innovatieve, circulaire initiatieven willen starten. Dat doen we via cofinanciering voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling, certificering of vergunningsaanvragen. 

“Het stimuleringsfonds is onderdeel van het programma Almere 2.0 waarbij de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samenwerken aan het nog betere groeien van de stad zoals bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.”

 

Hoe werkt de regeling?

Het Stimuleringsfonds bestaat uit een totaal bedrag van €200.000 en wordt als volgt verdeeld: €60.000 voor circulaire scans en €140.000 voor cofinanciering van innovaties. Daarbij geldt een maximum subsidiebedrag van €20.000 per innovatie.

De uitvraag is geopend op 22 januari 2019 en sluit op het moment dat het fonds leeg is, of uiterlijk 31 december 2019. Dit gaat volgens het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ principe. Schrijf u dus snel in!

Elke aanvraag voor innovatie wordt geëvalueerd volgens onderstaande criteria, met de bijbehorende weging. Aangezien financiering op basis van binnenkomst van aanvragen wordt geëvalueerd en toegekend, worden aanvragen niet tegen elkaar afgewogen, maar moeten aanvragen wel een minimumscore behalen om in aanmerking te komen voor financiering.

Op elk criteria kan een score van 1-5 behaald worden, volgende de volgende beschrijvingen:

1– Slecht. Dit criterium is niet goed beschreven, en er zitten ernstige tekortkomingen in de aanvraag.
2– Redelijk. De aanvraag adresseert in grote lijnen het criterium, maar er zijn ernstige tekortkomingen.
3– Goed. De aanvraag adresseert het criterium goed, maar er zijn een aantal tekortkomingen.
4– Heel goed. De aanvraagt adresseert het criterium heel goed, maar er zijn een paar kleine tekortkomingen.
5– Uitstekend. De aanvraagt adresseert het criterium uitstekend. Als er tekortkomingen zijn, dan zijn die verwaarloosbaar.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds, hanteert de gemeente Almere een aantal voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de nadere regels Stimuleringsfonds Circulaire Bedrijvigheid Almere 2019. Deze vindt u hier

Toelichting circulaire ladder

De circulaire economie is een ruim begrip. Het Stimuleringsfonds hanteert onderstaande figuur om te bepalen hoe circulair een oplossing is. Hoe hoger een oplossing op de ladder staat, hoe beter de oplossing is; dus het voorkomen van het gebruik van grondstoffen is het meest circulair, en het gebruiken van energie uit afval het minst circulair. Voor het Stimuleringsfonds komen de oplossingen van ‘refuse’ tot en met ‘repurpose’ in aanmerking.

eHerkenning

Als u een aanvraag indient bij het Stimuleringsfonds wilt u erop vertrouwen dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan. De gemeente Almere wil er zeker van zijn met wie wij zakendoen. Voor toegang tot het aanvraagformulier maken wij daarom gebruik van eHerkenning. Om in te loggen heeft u een inlogmiddel nodig van minimaal niveau 2. Heeft u nog geen inlogmiddel? Ga dan naar https://www.eherkenning.nl/ voor meer informatie en vraag een inlogmiddel aan.

Aanvraagformulier

Heeft u een inlogmiddel van e-Herkenning en wilt u een aanvraag doen voor cofinanciering van innovaties? Ga dan naar het aanvraagformulier. Hier kunt u tevens de de-minimisverklaring uploaden. 

Zodra u een aanvraag heeft gedaan hoort u binnen 8 weken of u aanvraag is goedgekeurd. Voor een vlotte afhandeling van uw aanvraag en een eventuele beschikking is het noodzakelijk dat u een kopie van uw zakelijke bankpas meestuurt en een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring. U vindt hier een voorbeeld van deze verklaring, inclusief uitleg.
Indien u deze stukken niet mee stuurt kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of komt u er niet uit met de aanvraag? Neem dan contact op met Lorieke Hiam - de Lange, projectmedewerker Citylab Stedelijke Grondstoffen via e-mail lhiam@almere.nl

Niet helemaal wat u zocht?

Naast cofinanciering biedt de gemeente Almere ook een gratis circulaire bedrijfsscan aan. Dit is bestemd voor bedrijven die graag circulaire stappen in de huidige bedrijfsvoering willen zetten, maar niet goed weten hoe. Deze scan laat zien op welke punten grondstoffen en materialen bespaard kunnen worden en welke mogelijkheden er zijn om met afval en reststromen uw  businessmodel (of bedrijfsactiviteiten)  te verbeteren. Het resultaat van de scan is een voorstel met concrete acties waar ondernemers aan kunnen werken met behoud van economische waarde in hun bedrijvigheid.

Geïnteresseerd? Ga dan via deze link naar het formulier en vraag uw gratis circulaire bedrijfsscan aan!

Daarnaast zijn er andere subsidiemogelijkheden wanneer u uw bedrijf wilt verduurzamen. Daarover kunt u meer lezen op de website van het Citylab Stedelijke Grondstoffen.

GGC handje