Direct naar paginainhoud

Waar kijken we naar bij het beoordelen van de initiatieven?

De jury kijkt bij de beoordeling naar de volgende zaken:

  • De persoon, vereniging, club, stichting et cetera heeft een initiatief dat Almere ten goede komt.
  • Geef een goede onderbouwing waar het geld aan uitgegeven wordt. Honoraria of salaris vergoeden we niet. 
  • Uiteraard streven wij naar vele en verschillende ideeën en ideeën die een thema van de Floriade raken: Gezondheid, Voedsel, Groen en of Energie.
  • De Floriade Parade is alleen bestemd voor nieuwe ideeën. Dus een beheergroep van een Almeers park kan het geld niet aanvragen voor regulier onderhoud. Wel kan deze beheergroep met een nieuw idee voor in het park komen.
  • De jury bepaalt welke ideeën in aanmerking komen en bepaalt de hoogte van het geldbedrag. Ook kan het zijn dat jouw idee bijvoorbeeld in januari is ingediend in april tot de leukste ideeën wordt gekozen. Zo zorgen we voor een mooie verdeling van goede ideeën in heel het jaar en zorgen we dat er ook in december nog budget is voor nieuwe initiatieven.
  • Elk idee kan één keer in aanmerking komen voor de Floriade Parade. Als het idee structureel geld nodig heeft, is daar een andere oplossing voor nodig. Uiteraard denken we daar graag in mee. 
  • Het aanmeldformulier moet gemaild worden naar growinggreenverberg dit@almere.nl Wil je jouw initiatief op een andere manier aanbieden dan per formulier of per mail? Neem dan op hetzelfde mailadres contact met ons op om even verder te overleggen.
  • Het idee moet echt bijdragen aan een groen en gezond Almere. Wat dat precies inhoudt, bepaal jij. Overtuig de jury!
  • Na de uitreiking van het geldbedrag en de start van de uitvoering willen we graag op de hoogte worden gehouden. Dat kan in woord & beeld. Deze beelden en uitkomsten laten wij graag aan heel Almere zien op sociale media en in Almere Deze Week.
  • En uiteraard kan er niet over de uitslag, die we iedere maand bekend maken op Facebook en in Almere Deze Week, gecorrespondeerd worden.