Skip to content

Werkzaamheden Stichtsekant

18 maart 2019

Op bedrijventerrein de Stichtsekant is een 'slinger' in de weg Witte Vrouwen, deze wordt vervangen door een recht stuk weg. Hiervoor wordt eerst een betonnen buis (verbinding tussen watergangen) onder de weg vervangen. Daarna wordt de weg recht gemaakt en geasfalteerd. 

Duur werkzaamheden 

De werkzaamheden beginnen in de week van maandag 4 maart en duren tot en met vrijdag 5 april.

Fasering werkzaamheden

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Enkele dagen voor aanvang van de werkzaamheden brengt de aannemer de betreffende bedrijven op de hoogte van de precieze fasering.
Op woensdag 3 april wordt de weg geasfalteerd. Gedurende deze dag is een deel van de Witte Vrouwen afgesloten voor al het verkeer. Wij zorgen voor de bereikbaarheid van de bedrijven.