Direct naar paginainhoud

Programma Growing Green Cities

Growing Green Cities vs. Floriade Expo 2022

De Floriade is een wereldtuinbouw-expo die eens in de tien jaar plaatsvindt in Nederland. Eerdere gast-steden waren Rotterdam, Amsterdam (2x), Zoetermeer, Haarlemmermeer en Venlo 
Het thema van de Floriade Expo 2022 is  ‘Growing Green Cities’. Een thema dat goed past bij Almere, waar de pioniersgeest in het DNA van de stad zit. 

De komende jaren vertalen we het thema Growing Green Cities naar de stad. We doen dit samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden en kennisinstellingen. Samenwerken aan een Groen & Gezond Almere. Floriade Expo 2022 is katalysator voor deze ontwikkeling. In de Making of Floriadee periode 2017 – 2022 versterken en versnellen we de ontwikkeling.

Wil je regelmatig op de hoogte worden gehouden over onze Groene & Gezonde activiteiten, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via growinggreenverberg dit@almere.nl

Animatievideo bidbook Floriade Almere 2022 (2012)

In Almere is Growing Green Cities onderverdeeld in vier thema’s:

  • Feeding
  • Energizing
  • Healthying
  • Greening

De hoofddoelen zijn:

  • de ontwikkeling van een groene en gezonde stad
  • een wereldpodium voor Almere tijdens de Floriade in 2022

De wereldtuinbouw expo is een hoogtepunt in de ontwikkeling die de stad doormaakt. Na de expo zet de ontwikkeling door. Om dit te bereiken zijn er vier uitvoeringslijnen opgezet, waarin de vier genoemde thema’s terug komen met een focus op Feeding, om de groene ontwikkeling van de stad te versterken.

Wat wij doen

Inspireren - Laten zien wat er al is

Floriade komt de wijk in, er vormt zich een vrijwilligersgroep, we laten zien hoe groen Almere is en groene initiatieven worden in de stad veel zichtbaarder onder meer met de jaarlijkse GGC-spelduitreikingen.

Verbinden - Onderling netwerken

We investeren in netwerken om Almeerders met elkaar in contact te brengen. Dit levert cross overs, onverwachte verbindingen en snellere innovatie op.

Ondernemen - Netwerken voor bedrijven en overheden

Investeren in zakelijke netwerken, zodat er innovatieve, kansrijke business concepten komen die inspelen op GGC. Goed voorbeeld is de City Deal van Almere met andere overheden.

Vernieuwen - Innovatie en scholing door start-ups, ondernemers en instellingen

Jeugd en jongeren betrekken bij een groen Almere. Daarnaast (startende) ondernemers en instellingen kansen bieden zich verder te ontwikkelen, pionieren volgens Almeerse traditie.

De Floriade is de katalysator voor de stad wat betreft duurzaamheid en vergroening. Het geeft Almere de versnelling waardoor we een voorbeeldfunctie worden voor andere Nederlandse en zelfs internationale steden. Via nog vast te stellen doelen en indicatoren houden we de groene ontwikkeling in de gaten en kunnen we bijsturen, opwaarderen of afschalen waar nodig.

U bent van harte uitgenodigd mee te doen!

Lees hier het hele programmaplan Growing Green Cities.